Sida 1 av 1

Årsredovisning 2011

Postat: fre 20 apr 2012, 14:29
av Frazze
Kalix Hamn har publicerat sin Årsredovisning för 2011

Några klipp ur redovisningen
Under året har det inkommit förfrågningar om trafik till handelskajen via Bottenvikens Stuveri AB. Dessa har uteslutande varit villkorade till
tillgång till magasinsutrymme. Under året har FM LOG sagt upp gällande hyresavtal med vårt systerbolag Kalix Industrihotell AB varför vi kan
få möjlighet att erbjuda magasinsutrymme till våra kunder. FM LOG skall vara ute från 2013-01-01.

Angående vår ekonomi finns vissa saker att nämna. Avgifter för trafik på industrikajen har diskuterats och ej löpande kunnat erhållas.
Detta tillsammans med vår investering i kompletterande sjöfartsskydd har belastat vår likviditet negativt. Vi har därmed nyttjat den
kapitaltäckningsgaranti som ägaren lämnat.