Sida 1 av 1

Förvaltning av farled

Postat: fre 11 feb 2011, 09:51
av Frazze
I kommunens e-diarium kan man läsa i en skrivelse från hamnbolaget till kommunen daterad 8/2

Farleden till Sågverkskajen
Karlborgsverkens Hamnbolag AB äger och förvaltar hamnen. Däremot inte själva farleden.
Ur rationalitets - och effektivitetssynpunkt anser vi, att bolaget borde förvalta även farleden.
Förvaltningsuppdraget kan i så fall innefatta underhåll av sjömärken, isbrytning i hamnen och
anordningar i övrigt för sjöfarten samt fastställande av förekommande avgifter. Hamnbolaget
svarar för de löpande driftskostnaderna mot att bolaget behåller intäkterna.
Karlborgsverkens Hamnbolag AB hemställer, att förvaltningsuppdraget läggs på bolaget
fr.o.m. 2011-01-01 och enligt relaterade villkor.

Förvaltning av farled

Postat: sön 13 feb 2011, 13:44
av Jox
Vad betyder det där i praktiken jämfört med hur det är idag? Som det är nu så är det väl Billerud som t.ex. tecknar avtal om isbrytning med någon. Skulle det ändras till att bli hamnbolaget, eller vad?

Förvaltning av farled

Postat: tor 24 mar 2011, 11:46
av TU1976
Jag har hört ryktas om att det kan bli dyrt för fabriken när hamnbolaget tar över farleden

Förvaltning av farled

Postat: sön 27 mar 2011, 16:59
av Insyn
> Jag har hört ryktas om att det kan bli dyrt för fabriken när hamnbolaget tar över farleden

Det är klart att det blir dyrare eftersom det tidigare har varit gratis!!!

Förvaltning av farled

Postat: ons 30 mar 2011, 18:44
av Frazze
I sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2011-03-14kan man läsa bl.a följande

[size=large]Farleden till Sågverkskajen - förvaltning[/size]
Beskrivning av ärendet

Ordföranden i Karlsborgsverkens Hamnbolag AB, Bernt Sturk meddelar i skrivelse den 8 februari 2011 följande:
Karlsborgsverkens Hamnbolag AB äger och förvaltar hamnen, men däremot inte själva farleden. Ur rationalitets- och effektivitetssynpunkt anser bolaget, att bolaget borde även förvalta farleden. Förvaltningsuppdraget kan i så fall innefatta underhåll av sjömärken, isbrytning i hamnen och anordningar i övrigt för sjöfarten samt fastställande av förekommande avgifter. Hamnbolaget svarar för de löpande driftskostnaderna mot att bolaget behåller intäkterna. Karlsborgsverkens Hamnbolag AB anhåller, att förvaltningsuppdraget läggs på bolaget från och med 1 januari 2011 enligt förslag ovan.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar, att Karlsborgsverkens Hamnbolag AB får förvalta farleden från och med 1 januari 2011. Förvaltningsuppdraget innefattar underhåll av sjömärken, isbrytning i hamnen och anordningar i övrigt för sjöfarten samt fastställande av förekommande avgifter. Hamnbolaget svarar för de löpande driftskostnaderna samt erhåller intäkterna.


Kommunstyrelsen beslutade om detta vid sitt möte måndag 28 mars 2011. Något protokoll från mötet finns inte ännu publicerat men man kan väl anta att de beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Förvaltning av farled

Postat: lör 09 apr 2011, 11:45
av Frazze
Klippt ur
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelse
SAMMANTRÄDESDATUM
2011-03-28


[size=large]Farleden till Sågverkskajen - förvaltning[/size]
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, att Karlsborgsverkens Hamnbolag AB får förvalta farleden från och med 1 januari 2011. Förvaltningsuppdraget innefattar underhåll av sjömärken, isbrytning i hamnen och anordningar i övrigt för sjöfarten samt fastställande av förekommande avgifter. Hamnbolaget svarar för de löpande driftskostnaderna samt erhåller intäkterna.

SV: Förvaltning av farled

Postat: fre 27 maj 2011, 21:21
av Frazze
Förvaltning av hamn och farled
Kalix Hamn AB som hamnbolaget numera heter förvaltar farled och sågkaj med tillhörande område. I förvaltningen av farled ingår bl.a. att underhålla farledsmärken, utrustning för sjösäkerhet o.d. SjöV har med KLIPPEN de senaste åren justerat farledsprickarna. Kalix Kommun har haft ett serviceavtal med SjöV för att de ska sköta om underhållet. Avtalet är uppsagt och jag antar att hamnbolaget kommer att teckna ett nytt avtal nu när de förvaltar farleden. SjöV har också krav på att för fartyg utan funktionell bogpropeller gäller en bogserbåt, vid såväl ankomst som avgång. Iofs verkar detta vara â€

SV: Förvaltning av farled

Postat: lör 28 maj 2011, 13:25
av Insyn
Politikerskvaller i maktens boningar säger att kung Kennet lovat Billerud gratis inträde till hamnen.

SV: Förvaltning av farled

Postat: tor 02 jun 2011, 19:46
av BågErik
Insyn skrev:Politikerskvaller i maktens boningar säger att kung Kennet lovat Billerud gratis inträde till hamnen.


Det du säger innebär alltså att Kalix Kommun subventionerar ett storföretag med kommunala skattemedel. Tillåt mig tvivla!