Kärt barn har många namn

Snack om Hamnbolaget och dess verksamhet
Erkki
Gäst
Gäst

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Erkki » tis 19 apr 2011, 07:15

Jag kunde inte ta tillbaka mitt förslag eftersom det beslutet redan hade klubbats av ordförande. Det handlade alltså om 2 olika punkter, det ena var bolagsordningen där jag lade mitt förslag som också blev beslutat. Nästa punkt var valen och jag tyckte att man bara kunde fylla på med representanterna från näringslivet. Jag hade ingen aning om att det hade blivit fel vid valet av revisiorerna också, det var därför presidiet valde att göra om samtliga val. Det går ju att fylla på fler i styrelsen men för att bli färre så kan man inte välja bort, man måste välja om.

Vi har från socialdemokraterna hela tiden haft samma ordinarie ledamöter i styrelsen, dessa har vi stort förtroende för och alla tre har historiskt bidragit med väldigt mycket till Kalix kommuns utveckling.

Bernt Sturk har i sin förra roll som bl.a kommunalråd med ansvar för näringslivsutveckling skapat kontakter och kunskaper som han använt i bolaget, det har gjort att muddringen nu är ett faktum. Monika Öhman har suttit i riksdagens trafikutskott som arbetar med ärenden om vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, post, elektroniska kommunikationer samt IT-politik. Folke Spegel behöver nog ingen större presentation hos Kalixborna, hans kapacitet både som projektledare och entreprenör är väl kända. Du kanske förstår problemet med att välja bort en kandidat? Vi ville under inga omständigheter välja bort någon av dessa.

Sen kunde vi visserligen ha visat musklerna och valt bort någon från något annat parti men valde att avstå.

Motiveringarna till varför de andra partierna har nominerat just sina kandidater måste de ge själv.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » ons 20 apr 2011, 13:53

Nu finns Kf sammanträdet att se på Kalix Kommuns hemsida. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens parlament. Jag som kommunmedborgare förväntar mig att alla ledamöter som deltar i Kf\'s sammanträden är pålästa och fokuserade på sin uppgift och att Kf vet vilket mandat de har. Det finns lite att jobba med innan man är där. Man hade förväntat sig att alla skulle vara taggade efter fadäsen vid den förra tillsättningen av styrelsen men jag tycker osäkerheten nu var större än sist.

Länk till de aktuella inslagen.

33 Kalix Hamn AB, tidigare Karlsborgsverkens Hamnbolag AB - Bolagsordning
34 Kalix Hamn AB, tidigare Karlsborgsverkens Hamnbolag AB - val av styrelse

Erkki sa \"Jag kunde inte ta tillbaka mitt förslag eftersom det beslutet redan hade klubbats av ordförande\". Det man kan notera när man ser inslagen från Kf är att det först beslutades och klubbades igenom Peter Nilsson Sandlund som näringslivsrepresentant. Som Dan Brännmark noterade namngavs aldrig ersättaren Roger Larsson BDX trots det så klubbades det igenom att behålla den tidigare valda styrelsen plus de föreslagna näringslivsrepresentanterna.

Efter att mötet ajournerats i fem minuter så gjordes ett omval till samtliga styrelseposter trots tidigare beslut och klubbslag. Vid klubbslaget efter ajourneringen missade man att utse en styrelseordförande. Jag har inte sett hela Kf sammanträdet så man kanske backade tillbaka till den punkten senare men jag tror inte det. Undrar vilka klubbslag som rent formellt gäller? Är det de två första så finns det ingen ersättare från näringslivet, är det beslutet efter ajourneringen så utsågs det inte någon styrelseordförande

Förövrigt så står det i dokumentet Arbetsordning för Kommunfullmäktige och beredningar
http://www.kalix.se/FileOrganizer/Gula% ... ningar.pdf

§ 25
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.


Jag sa att jag inte känner någon av styrelsemedlemmarna. Jag känner inte dem personligen men naturligtvis känner jag till Bernts, Monicas och Folkes CV och framför allt Bernt Sturks betydelse för att muddringsprojektet överhuvudtaget kom igång. Han har ju dessutom tidigare bidragit till att fabriken överhuvudtaget finns kvar. Nu blev det som det blev vid Kf\'s sammanträde den 14/2, det valdes in en politiker för mycket. Jag tycker inte det är att \"visa musklerna\" när man rättar till misstag. och det är väl inte någon i den trion jag tror skulle ha fått kliva av.

Nitti
Gäst
Gäst

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Nitti » ons 20 apr 2011, 19:56

Det är första gången jag ser ett kommun fullmäktige sammanträde. Är detta verkligen kommunens samlade politiker elit vi ser så förstår man att saker och ting är som de är i kommunen. Utöver de saker som tidigare sagts så har jag trott att om det finns fler förslag så ska man rösta om dem så blev det inte vid förändringen av bolagsordningen den gjordes utan omröstning. Jag tycker det blir bra så sade ordföranden och gick vidare. Ordföranden säger att han inte får förslå namn men säger lite senare att han gör det. Jag anser att det finns så många oklarheter i detta så det enda rätta är att göra om det en gång till och den gången göra rätt.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

SV: Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » ons 04 maj 2011, 19:26

Nu är protokollet från kommunfullmäktige 2011-04-18 justerat och publicerat
http://ediariet.kalix.se/famdok.asp?DSN ... &PgSize=10

Den som tittat på Web-TV utsändningen från sammanträdet kan konstatera att protokollet inte riktigt speglar mötet men det ser snyggt och prydligt ut. Styrelsen i hamnbolaget utökas helt obegripligt till sex ledamöter och politikerna ökar därmed sin makt i bolaget. Jag tycker det borde ha varit det motsatta, ett ökat infytande för näringslivet. Det är ju trots allt de som ska trafikera hamnen och göra den lönsam.

Klippt ur protokollet

§ 63 Dnr 236/11-14
Kalix Hamn AB (tidigare Karlsborgsverkens Hamnbolag AB) – bolagsordning, revidering/namnändring

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om revidering/namnändring av bolagsordning för Kalix Hamn AB enligt följande:
1 Namnet Karlsborgsverkens Hamnbolag AB – ändras till Kalix Hamn AB.
2 § 6, punkt 1, får följande lydelse. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter med lika många ersättare, varav en ledamot och ersättare skall representera näringslivet.

Reservation
Samtliga ledamöter i Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2008, § 28, beslutat bilda bolaget Kalix Hamn AB (under bildande) samt godkänt bolagsordning för bolaget, samt den
24 november 2008, § 144, beslutat anta bolagsordning för Karlsborgsverkens Hamnbolag AB. Namnet Karlsborgs Hamnbolag AB ändras till Karlsborgsverkens
Hamnbolag AB.

Beredningsförslag
Styrelsen för Karlsborgsverkens Hamnbolag AB har den 8 mars 2011, lämnat förslag till ändring/revidering av bolagsordningen enligt följande:
Karlsborgsverkens Hamnbolags styrelseprotokoll § 6/11.
Kommunstyrelsens protokoll § 70/11.

Yrkande
Erkki Haarala (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring i § 6, punkt 1: Styrelsen ska bestå av sex ledamöter med lika många ersättare, varav en ledamot och ersättare skall representera näringslivet. Ordföranden ställer yrkandet för röstning och finner att kommunfullmäktige antar Erkki Haaralas (S) yrkande.

§ 64 Dnr 91/11-102
Styrelse Kalix Hamn AB (tidigare Karlsborgsverkens Hamnbolag AB) – val av ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande,
lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare
Beslut
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat följande:
1 Namnet Karlsborgsverkens Hamnbolag AB – ändras till Kalix Hamn AB.
2 § 6, punkt 1, får följande lydelse. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter med lika många ersättare, varav en ledamot och ersättare skall representera näringslivet.

Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer till ledamöter, ersättare,ordförande, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare i Kalix Hamn AB
(tidigare Karlsborgsverkens Hamnbolag AB) för tiden 1 maj 2011 – 30 april 2015. Samtidigt upphör kommunfullmäktiges tidigare beslut den 14 februari 2011, § 11, att gälla.

Reservation
Samtliga ledamöter i Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet reserverar sig enligt följande:
â€

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Kärt barn har många namn

Inläggav Frazze » lör 27 aug 2011, 19:10

Nu hoppar Kjell Andersson av styrelsen. Politiskt käbbel eller personlig orsak?
http://ediariet.kalix.se/famdok.asp?DSN=0&P=12083


Återgå till "Hamnbolaget"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst