Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Snack om muddringsprojeket. Invallning, muddring och annat
Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Frazze » tor 22 mar 2012, 20:57

Det nya förslaget för muddringsprojektet presenterades idag av styrgruppen. Hela presskonferensen går att se här Presskonferens angående nytt förslag för Karlsborgs hamn

Det var väl egentligen inga stora nyheter som presenterades för oss som följt muddringsprojektet. De rykten som florerat bekräftades. Naturligtvis är det glädjande att det ser ut att bli en muddring även om den inte blir enligt plan A. Tyvärr offrar man sågkajen med alla dess möjligheter till annan verksamhet än massa/papper och massaved. Jag har svårt att se hur man ska kunna hantera t.ex lastning/lossning av bränsleflis, bentonit, sågat virke och annat på den lilla yta massakajen erbjuder. Det känns som att hamnbolaget är den stora förloraren i den här uppgörelsen. Det är nog bara att glömma planerna på en blomstrande handelshamn.

Det jag tycker är lite skrämmande i det hela är när man från kommunen säger ungefär så här "Det är ju så här alltid med ett projekt när man upprättar en ansökan att man inte har alla bitar på plats runt om kring tekniska lösningar, kalkyler o.s.v. Under resans gång…." Jag såg inte att Annica Bresky gjorde tummen upp på det uttalandet. Det håller inte att ta mellan tummen och stortån när man drar igång ett 100 miljoners projekt. Sen är det en helt annan sak vad man skriver i en ansökan om EU-bidrag till projektet.

Ursprungskalkylen var på 80 miljoner, slutnotan för det bantade projektet hamnar enligt kalkyl på 118 miljoner. Kalix Kommun lånar upp 23 miljoner till för att finansiera detta. Lånet ska betalas med hamnavgifter. Att slutföra projektet enligt ursprunglig plan skulle kosta ytterligare 14 miljoner.

Det sägs i presskonferensen att detta förslag säkrar " alla sjötransporter inom regionen,alltså östra Norrbottens behov" Där finns nog en del att jobba på fortfarande.
Det sägs också att det blir lägre isbrytningskostnader med en kaj. Det måste vara väldigt marginellt, den stora vinsten blir när man löser problemet vid Vålmen men det ser ut att dröja.

Den 11/2 2011 var glädjen stor i Karlsborg. Det var få som trodde att den krossade champagneflaskan var startskottet till en nedläggning av sågkajen
Bild

Börje Åström
Medlem
Medlem
Inlägg: 76
Blev medlem: tis 26 apr 2011, 06:26

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Börje Åström » fre 23 mar 2012, 09:57

Eftersom man nu tar till plan B eller C i projektet, så borde man ju ha motsvarande idéer om hur redan färdigställda "gropar" skall användas i framtiden.
Enligt presentationen igår skulle det vara normalt att kostnaderna för projekt i den här omfattningen ofta "skenade" iväg under resans gång. Ungefär som att bygga två grunder till ett hus ifall inte den första räckte till.
Hur som helst är jag i alla fall nöjd över att projektet fortskrider, men jag vill gärna se ett mudderverk innan jag tror på det. Dessutom vill jag gärna ha en förklaring till hur det kan ha gått så snett med hela vår samlade expertis tillsammans med inhyrd d:o på banan.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Frazze » lör 24 mar 2012, 21:46

Kortsiktigt kommer nog den här lösningen att fungera, Sågverkskajen kommer väl att leva med sina 90 meters båtar så länge SjöV godkänner trafik på den. Jag tror inte att den nya planen är något favoritalternativ för Billerud men det kanske var enda alternativet för att få hit mudderverken.

Transportvägar
Tittar man på den bild av transportvägarna som visades på presskonferensen (jag har bara en oskarp skärmdump av bilden) så ser det ut som att trafiken kommer att passera verkstad och förråd/godsmottagning. Interna transporter har sitt kontor i samma byggnad som godsmottagning och det står ofta en hel del maskiner där. Dessutom tippas det bark där och bränsletraktorn kör ofta i området. Jag vet inte om det här är den slutgiltiga lösningen eller ett förslag

Bild
Bild

Karl-Axel Bergström säger i presskonferensen att "Kommunen förvärvar massakaj och hamnplan av Billerud. Jag skulle nog vilja påstå att det finns inte speciellt mycket hamnplan att förvärva. De fem meter kajen kommer att breddas ger en marginell utökning av ytorna för lagring av gods. Skagenbank är 14 meter bred
Bild

Lossning av gods
Förra vintern lossades det en del massaved och flis vid massakajen. Det kommer säkert att fungera fortsättningsvis också men det kommer att bli trångt och mycket trafik på kajen. Vid lossning lägger kranen massaveden/flisen direkt på bil så någon mellanlagringsyta på kajen behövs inte. Antagligen kommer det inte att gå att lasta massa/papper på bilar eller järnväg under tiden lossning av råvara sker.

Bild

Bild

Bild

Lossning av massaved/flis skräpar ned ordentligt. Inte bara vid kajen utan ibland hela transportvägen. Det har väl alla sett som kommit en morgon efter en båtlossning

Bild

Lastning av gods
Jag har svårt att se att det går att lasta t.ex bränsleflis på massakajen. Var finns det plats att mellanlagra detta? Så här såg det ut när SveaSkog skickade bränsleflis till Södertälje med FORZA. Stora högar på sågkajen innan lastning.
Bild

Bild

Jag tycker det var en märklig presskonferens, liknade mer en "talk show" på TV där programledaren ställer frågorna. Ett par saker jag noterade, det såg ut som om alla utom Annica Bresky satt och skruvade på sig under hela sändningen. Annica Bresky höll lite mer än armbågs lucka till de övriga. Hamnbolaget fanns inte på plats, var det det dålig planering eller en markering?
Bild

Det man också kan notera är vad Karl-Axel Berström säger "Kommunen upptar lån för slutlig finansiering av projektet"

Just nu är det 23 miljoner men är det 23 miljoner när notan ska betalas? Jag skrev tidigare om Mäster skräddare och hans rock, just nu ser det ut som att det i alla fall blir ett par byxor. Jag tror inte att någon vill se projektledningen med rumpan bar så vi hoppas på att det blir byxor.

Rolle
Medlem
Medlem
Inlägg: 48
Blev medlem: sön 10 jan 2010, 20:46

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Rolle » sön 25 mar 2012, 09:04


Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Frazze » mån 26 mar 2012, 17:53

Kalix Kommun dierieförde idag ett dokument Alternativ muddring av farled och kajer Karlsborg I dokumentet finns kalkyler för de olika alternativen. Några funderingar, vad betyder etapp 1 när det gäller vägbygget? Enligt rykten får kommunen servitut på transportvägarna. Det är ju bra för att säkra tillträdet till kajen men det medför också ett underhållsansvar.

Jag har kontrollräknat slutsummorna i de fyra alternativen men jag får inte summan att stämma i "Projektet enl. utförande i ansökan" Jag får det till 131.000.000. Alltså 850.000.- mindre än i dokumentet

Bild

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Frazze » tis 27 mar 2012, 18:46

I går klubbade kommunstyrelsen igenom alternativ 3
"Om Kalix kommun förvärvar ett markområde av Billerud innehållande hamnplan med tillhörande massakaj och genomför investeringar i ny utbyggd
kaj samt att muddring inte görs efter massakajen fram till och längs med sågkajen samt att åtgärder på befintlig sågkaj utgår i sin helhet. Den nya
slutkostnaden för detta alternativ beräknas till etthundraarton (118) mkr exklusive Billeruds egna kostnader för reparation av befintlig kajanläggning
innan kommunen förvärvar området. I kostnaden etthundraarton (118) mkr ingår transportvägar mellan sågområdet och massakajen genom att Billerud
upplåter mark inom fabriksområdet. I detta alternativ säkerställs via avtal att hamnverksamheten kan utvecklas för andra kunder än Billerud och med dessa
förändringar påverkas inte projektets ursprungliga syfte, mål och indikatorer. Dessutom kommer ovan beskrivna förändringar att möjliggöra större båtar för
övrig industri samt medföra lägre kostnader för isbrytning och i förlängningen en lägre driftkostnader för hamnanläggningen. Förvärv av markområdet
samt kommunens möjligheter att bedriva hamnverksamhet är ett krav för att stöd ur regionala utvecklingsfonden säkerställs."


Bild

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Frazze » tis 03 apr 2012, 19:13

Den här veckan "körde" det ihop sig med trafiken i hamnen. Det nya förslaget är att skrota sågkajen, den här gången var det bra att den fanns kvar annars hade det blivit betydligt större bekymmer. Jag tror att liknande situationer kommer att uppstå i framtiden speciellt om Hamnbolaget får fart på sina planer om att bli en hamn för hela Östra Norrbotten. Nu är ju ekonomin i projektet som den är och det är bara att acceptera att pengarna just nu bara räcker till att rusta upp en kaj men ...

I posten "Oförutsett" finns nästan 11 miljoner, besparingen i att bara muddra till massakajen är 7 miljoner. Jag tycker att det är tjänstefel att inte ha med en option att om pengarna räcker så muddras det fram till sågkajen. Då finns alltid en möjlighet senare, om man ser att det inte fungerar med massakajen, även rusta upp sågkajen. Muddrar man inte nu så är nog sågkajen död.

I dag säger Billerud Skog att de ska minska på importveden/flisen men vem vet hur det ser ut om några år, då kanske baltbåtarna kommer på löpande band igen

Det är lite trist att så få har (öppet) åsikter om hamnen. Det måste finnas fler som tycker något eller...

Börje Åström
Medlem
Medlem
Inlägg: 76
Blev medlem: tis 26 apr 2011, 06:26

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Börje Åström » tis 03 apr 2012, 20:09

Jag håller med dig till fullo. Om det mot förmodan är få som läser Forumet så borde frågan lyftas till en annan nivå. Vilket intresse finns hos våra tidningar att på ett objektivt sätt föra den här diskutionen? NSD har ju lagt ner mycket krut på de nya gruvorna och det här projektet borde väl också räknas ganska högt som allmänintresse.
Ute på "stan" är i alla fall hamnen på allas läppar och samtliga jag träffat förkastar det nya beslutet. Finns det inga politiker som kan ta tag i det?

Börje Åström
Medlem
Medlem
Inlägg: 76
Blev medlem: tis 26 apr 2011, 06:26

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Börje Åström » tis 10 apr 2012, 08:32

Ett par saker till behöver beaktas innan beslutet tas i Fullmäktigen nästa vecka. Det lär dröja 40-50 år innan nästa muddring görs i Karlsborgs hamn och när man nu redan har finansierat etableringen av en mudderflotta med nuvarande förslag, så borde det vara självklart att muddra den sista tredjedelen. Vi pratar om miljonbelopp när det gäller etableringskostnader för ett sådant projekt.
Man har ju redan byggt en damm för muddermassorna och att hitta ett alternativt användningsområde för denna blir nog inte lätt att finansiera. Put and take fiske, plaskdamm för "dom närmast sörjande" eller kanske som deponi för usla beslut.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Frazze » tor 12 apr 2012, 18:14

I protokollet från kommunstyrelsens möte den 26/3 kan man se Ks förslag till kommunfullmäktigebeslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar förvärva ett markområde av Billerud innehållande hamnplan med tillhörande kaj, massakajen, till en köpeskilling av en (1) krona.
Vidare att uppta lån med tjugotre (23) milj kronor för slutlig finansiering av projektet. Återbetalning av lån sker via fastställda avgifter från hamnverksamheten,
samt att inte genomföra muddring efter massakajen fram till och längs med sågkajen.


Jag förstår inte den sista meningen "Återbetalning av lån sker via fastställda avgifter från hamnverksamheten,
samt att inte genomföra muddring efter massakajen fram till och längs med sågkajen."


Jag tolkar det som om besparingen av att inte muddra fram till sågkajen ska användas till att återbetala på lånet.

I kalkylen för de olika altenativen ser man att besparingen i att inte muddra till sågkajen är 7 miljoner, oförutsett är ca 10,8 miljoner. Vem vet, kanske projektet räknat rätt och att det inte blir några oförutsedda kostnader då finns det ju medel att muddra fram till sågkajen.

Jag tycker att Kf ska besluta att när man närmar sig slutet på muddring/upprustning av massakaj ska man se över kostnadsläget och om det finns pengar kvar så muddrar man så långt det är tekniskt möjligt till sågkajen. Då finns det en möjlighet senare att rusta upp/ta i drift sågkajen igen om det visar sig att lösningen med en kaj inte håller.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Frazze » sön 15 apr 2012, 18:30

Måndag 16/4 klubbar Kf igenom den nya muddringsplanen. Det finns ingenting som tyder på något annat beslut än det Ks föreslagit. Kalix Kommun sänder mötet live på Webb-TV http://www.kalix.se/templates/WidePage____27183.aspx

Barbossa
Medlem
Medlem
Inlägg: 9
Blev medlem: ons 18 maj 2011, 15:39

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Barbossa » ons 18 apr 2012, 16:55

Om man nu ska minska muddrings länden bara till massakajen så blir nog en av invallningarna överflödiga = återställas. då mest troligt den på faresholme där det är grävt ut ca 60000 kubik vad kostar det att återställa den utgrävningen motsvarande att muddra fram till sågkajen och fylla upp den med muddermassor ?

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Frazze » tor 19 apr 2012, 19:35

Barbossa skrev:Om man nu ska minska muddrings länden bara till massakajen så blir nog en av invallningarna överflödiga = återställas. då mest troligt den på faresholme där det är grävt ut ca 60000 kubik vad kostar det att återställa den utgrävningen motsvarande att muddra fram till sågkajen och fylla upp den med muddermassor ?


När man lyssnar och läser om den nya planen nämns inte återfyllningen/återställningen med ett ord eller siffra. Av det jag kunnat läsa i miljötillstånd/MKB o.s.v. är förvaringen av muddermassor på Faresholmen tillfällig. De muddermassor som läggs upp där ska ned i Furuholmsviken när muddringen är slutförd och massorna är avvattnade. Det är ju inte bara Faresholmen som ska återställas, så här står det i "Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljobalken. Kompletterande muddringsarbeten vid Karlsborg, Kalix kommun"

Ett område på ca 4 ha i anslutning till Furuholmsviken ska vallas in och används för avvattning. Ytan för avvattning ska återställas efter att mudderarbetet
avslutats. De båda vikarna kommer att planas av, täckas med jord och besås, alternativt hårdgöras, för att användas som verksamhets- eller upplagsyta.


Tittar man på den plan över fyllning av deponier projektet presenterat tidigare kommer nog Faresholmen att behövas för att hålla undan de muddermassor som pumpas upp. Redan efter dag 12 är både Sågverksviken och Furuholmsviken fyllda

Bild

Om man lyssnar på diskussionen i Kf den 16/4 när de diskuterar den "nya planen" säger Kenneth Sandberg att de kan ta upp mudderverk senare om det visar sig att sågkajen behövs. Karin NIlsson säger att det kostar bara en miljon att ta upp ett mudderverk. Jag tror inte att kostnaden är det stora problemet utan problemet är var man ska lägga muddermassorna då. Läser man i Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljobalken. Kompletterande muddringsarbeten vid Karlsborg, Kalix kommun står det så här

"Sedimentundersökningar utförda 2005-2007 visar att sedimenten i farleden har låga föroreningshalter förutom i det innersta hamnområdet, Sågverkskajen och Sågverksviken,
där ytliga sediment visar på något förhöjda halter av PAH, Hg och TBT. Viken kommer att invallas innan utfyllnaden påbörjas, vilket minimerar risker för föroreningars
spridning från Sågverksviken under arbetsgång. Eftersom muddermassoma läggs inom invallade områden kommer exponeringen för vattenorganismer starkt begränsas och
därmed kan någon negativ påverkan på organismer inte förväntas. Om muddringen sker först i Sågverkskajen där föroreningshalterna i sedimenten är något högre, läggs dessa
massor underst i utfyllnadsområdena och därmed minskas risken för föroreningsspridning ytterligare
."


Jag har svårt att se att man får tillstånd att lägga dessa massor högst upp vid en eventuell senare muddring av sågkajsbassängen, det kanske behövs en ny deponi för detta. Jag tvivlar starkt på att sågkajen kommer att återuppstå även om det visar sig att det finns ett behov av kajen.

Börje Åström
Medlem
Medlem
Inlägg: 76
Blev medlem: tis 26 apr 2011, 06:26

Re: Nytt förslag för Karlsborgs hamn

Inläggav Börje Åström » sön 22 apr 2012, 08:20

Kan man då säga att Kenneth Sandberg ljuger när han beskriver hur lätt det är att ta hit ett mudderverk eller är inte kunskapen större än så här? När man lyssnar på fullmäktige verkar det som om man endast är ute efter att gjuta olja på vågorna.
Det borde finnas flera som Frazze som på ett sakligt sätt kan granska och kommentera uppgjorda avtal. Tyvärr kommer det inte fram till allmänheten eftersom man kanske till och med är så förslagen att man lägger obekväma frågor sist på listan när de flesta i salen längtar hem sedan flera timmar och där pressen förmodligen redan gått hem?


Återgå till "Muddringsprojeket"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster