Kärt barn har många namn

Snack om Hamnbolaget och dess verksamhet
Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » ons 16 feb 2011, 22:10

Vid kommunfullmäktigemötet den 14 februari utsågs hamnbolagets nya styrelse. Många är säkert besvikna över att den som kanske kämpat mest för att få till stånd en muddring av hamnen inte får avsluta jobbet. Rune Sundqvist har under alla år kämpat på för hamnens och i förlängningen fabrikens överlevnad. Jag tycker det är trist att Rune inte får slutföra sitt arbete

När man läser artikeln i NSD den 15/2 blir man lite mörkrädd. Kan det verkligen vara uttalanden från 1998 som legat Rune i fatet? Det kan väl inte vara så att gamla personliga/politiska konflikter står över viktiga sakfrågor. Låter lite sandlåda över det hela.

När man ser på Web-TV från Kf mötet blir man lite förvånad. Mötesordföranden säger till att börja med

- Då kommer vi till styrelse Karlsborgsverkens Hamnbolag. Val av Ordförande …
- Sen vill jag ha förslag på ledamöter, fyra stycken ledamöter…
- Då tar jag från socialdemokraterna Folke Spegel och Monica Öhman
- - Och jag behöver två till från oppositionen
- -(visk, visk visk, jo just det)
- Ordförande, kan vi ajournera mötet i två minuter
Pisspaus
- Ordinarie, två förslag från oppositionen
- Ordförande.
- Karin
- Stefan Åström
- Ursäkta, är det inte oppositionen som ska ge två förslag
- En skulle oppositionen ha säger dom, tyvärr men


Mötesordföranden verkar ha lite svårt med matematiken eller så vet han inte vem som ingår i den styrande alliansen. Det kanske inte ingår i uppdraget. Jag är väldigt nyfiken på vem som oppositionen hade som andra/första namn.

Webb-TV Styrelse Hamnbolaget del 1 http://www.securestream.se/playlister/1 ... start=4528
- Pisspaus
Webb-TV Styrelse Hamnbolaget del 2 http://www.securestream.se/playlister/1 ... 14&start=1


Jag kom att tänka på ett inlägg av Djamila Brännmark i en annan tråd där hon sa
[i]
â€

kalixbo
Gäst
Gäst

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav kalixbo » tor 17 feb 2011, 13:35

Ja det kunde man ju förstått att det skulle bli som det blev,,Att inte ha med en sån resurs som rune i hamnbolagets styrelse är ett enormt slöseri det kunnande han har i detta ämne borde ha tagits vara på men som jag befarat tidigare så har det blivit partipolitik av detta,
Kalix sossarna kör m.a.o i gamla inkörda hjulspår:-(

bruksare
Gäst
Gäst

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav bruksare » tor 17 feb 2011, 16:44

det luktar mygel lång väg men något annat var väl inte att vänta

Börje Åström
Gäst
Gäst

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Börje Åström » fre 18 feb 2011, 07:22

Problemet är väl inte styrelser och nämnders sammansättning utan i stället hur de blir tillsatta. Jag har då definitivt märkt att personerna ofta blir avsevärt större än deras uppdrag när man på ett eller annat sätt tar klivet in i maktens korridorer.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » fre 18 feb 2011, 11:27

Jag fick en kommentar från Roland Nordin i ett mail

Det började med att ordförande meddelade att oppositionen helt oväntat skulle tillsätta 2 platser i styrelsen, vi hade uppgift om 1. Vi begjorde att vi skulle ajounera mötet i 3 min så oppositionen fick tid att resonera ihop oss. Efter det vi återupptog mötet så var det helt plötsligt tillbaka till att vi skulle tillsätta 1. Vänster fick visst MP,s mandat.


Det hela måste blivit galet när ordförande fick för sig att vi skulle tilsätta 2 platser.


Med vänlig hälsning
Roland Nordin
Nya Moderaterna Kalix

Erkki Haarala
Gäst
Gäst

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Erkki Haarala » lör 19 feb 2011, 07:23

Det står naturligt var och en fritt att ha vilken åsikt man vill. Faktum kvarstår att det i det här fallet så har S i Kalix valt att ge fortsatt förtroende till samma personer som har suttit i bolagets styrelse ända sedan bildandet.
Det finns ingen anledning för oss att byta ut någon av dessa ledamöter till förmån för någon annan.
Vill man ha en förklaring till varför det har skett förändringar i styrelsens sammansättning så vore väl det logiska att fråga dom som genomfört förändringen, hellre än att anklaga dom som inte ändrat nåt för mygel.
I fallet med Rune så har han suttit på ett oppositionsmandat, av någon anledning så har dessa valt att göra en förändring. På viket sätt kan det tolkas som mygel av S?
De socialdemokratiska ledamöterna är Bernt Sturk (utan hans idoga arbete de senaste åren så hade ingen muddring över huvud taget varit aktuell), Monica Öhman (med en tidigare erfarenhet från Trafikutskottet som hanterar bl.a frågor om sjöfart i ett riksperspektiv) samt Folke Spegel(med lång erfarenhet av företagsutveckling och projektledning).
Så trots anklagelser om mygel och med risk för att någon kan tycka att vi kör i gamla hjulspår så står vi bakom våra förtroendevalda till 100%, och känner oss trygga med att de kommer att göra ett bra jobb i utvecklingen av Karlsborgs Hamnbolag.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » lör 19 feb 2011, 12:24

Fram till den 30/4 består styrelsen består av fem medlemmar, fyra politiskt tillsatta och en från näringslivet. Kf klubbade igenom en ny styrelse bestående av fem politiskt tillsatta. KF beslutade också om fem politiskt tillsatta ersättare. Finns det inte längre någon medlem från näringslivet(Billerud) med i styrelsen eller är styrelsen utökad till sex medlemmar?

[size=large]Styrelse Karlsborgsverkens Hamnbolag AB[/size]
Utses av kommunfullmäktige.
Mandattid 4 år. Antal ledamöter: 5. Antal ersättare: 5. Mandatperiod 2008-11-24 - 2011-04-30

Ordförande Bernt Sturk (S)
Ledamot Folke Spegel (S) Vice Ordförande
Ledamot Monica Öhman (S)
Ledamot Rune Sunqvists (Kxp)
Ledamot Peter Nilsson Sandlund

Kf beslut 14/2 2011
Ordförande Bernt Sturk (S) Omvald
Ledamot Folke Spegel (S) Vice Ordförande Omvald
Ledamot Monica Öhman (S) Omvald
Ledamot Kjell Andersson (M) Tar Rune Sunqvists plats
Ledamot Stefan Åström (V) Tar han Billeruds plats i styrelsen?

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » tis 01 mar 2011, 21:40

Nu ligger protokollet ute på kommunens e-diarium. Det framgår inte om det är justerat men eftersom det är publicerat antar jag att det är justerat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM
2011-02-14


Där framgår att precis som det gjorde i web-tv utsändningen att kommunen utsett fem politiskt tillsatta styrelseledamöter. I den nuvarande styrelsen är en ledamot utsedd av näringslivet (Billerud) men det ser ut som om näringslivsrepresentanten bytts ut mot en politiker i den nya styrelsen. Det kanske är Billerud som avsagt sig styrelse platsen. Jag får skicka frågan till politikerna och se om någon svarar

Klippt ur protokollet

Styrelse Karlsborgsverkens Hamnbolag AB – val av ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer till ledamöter, ersättare,
ordförande, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare i Karlsborgsverkens
Hamnbolag AB för tiden 1 maj 2011 – 30 april 2015:
Ordförande Bernt Sturk (S), Gärdesvägen 1, 952 63 Kalix

Ledamöter
Folke Spegel (S), Hamnholmen 55, 952 50 Kalix-Nyborg
Monica Öhman (S), Centrumvägen 52 F lgh 1105, 952 32 Kalix
Stefan Åström (V), Knektvägen 16, 952 63 Kalix
Kjell Andersson (M), Smedsgatan 31, 952 63 Kalix

Ersättare
Gerd Brännmark (S), David Törnqvists Väg 18, 950 42 Morjärv
Magnus Jansson (S), Gyssvägen 18, 952 50 Kalix-Nyborg
Djamila Brännmark (S), Gärdesvägen 10, 952 63 Kalix
Kenneth Pettersson (MP), Skolvägen 19 B, 952 70 Risögrund
Sture Wahl (M), Fredsgatan 21, 952 33 Kalix

Lekmannarevisorer
Maj-Lis Gustavsson (S), Dalvägen 1, 952 71 Karlsborgsverken
Bror Olofsson (C), Ängsvägen 12, 952 51 Kalix

Lekmannarevisorsersättare
Jan-Åke Johansson (S), Nygärdsvägen 11, 952 97 Kalix
Johan Englund (M), Ljustorpsvägen 36, 952 36 Kalix

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2008, § 28, beslutat bilda bolaget Kalix
Hamn AB (under bildande) samt godkänt ägardirektiv för bolaget. Fullmäktige har den 9 juli 2008, § 72 beslutat utse Styrelse för Kalix Hamn AB, samt den 24 november 2008, § 145, ändrat namn från Karlsborgs Hamnbolag AB till Karlsborgsverkens Hamnbolag AB.

Enligt Karlsborgsverkens Hamnbolag ABs bolagsordning § 6, skall styrelsen bestå av fem (5) ledamöter och lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalix kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande i bolagets styrelse. Enligt Karlsborgsverkens Hamnbolag ABs bolagsordning § 9, skall för granskning av
bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med suppleant. Revisor och suppleant utses av årsstämman till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Enligt Karlsborgsverkens Hamnbolag ABs bolagsordning § 10, ska kommunfullmäktige
i Kalix kommun utse för samma mandatperiod som gäller bolagets styrelse, en lekmannarevisor med suppleant
.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » ons 02 mar 2011, 20:52

Jag skickade ett mail till våra kommunalråd och fick svar av Ellinor Söderlund. Jag vet inte om jag tolkar svaret fel men jag tror det kommer att finnas en representant från Billerud med i styrelsen även nästa mandatperiod. Sen tycker jag personligen att Rune borde väljas in som hedersmedlem i styrelsen för att få avsluta det han kämpat för i alla år

Fråga
En enkel fråga, har kommunen beslutat om att samtliga styrelseledamöter ska vara politiskt tillsatta eller är det ett â€

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » ons 09 mar 2011, 18:18

Jag såg i kommunens e-diarium en skrivelse från Hamnbolaget till Kalix Kommun med rubriken

\"Kalix Hamn AB (tidigare Karlsborgsverkens Hamnbolag AB) -
bolagsordning, revidering (namnändring)
Kalix kommun , 2011-00236 , 2011-03-08 , Karlsborgsverkens Hamnbolag
AB\"


Tyvärr är skrivelsen inte läsbar på nätet men enligt uppgift vill hamnbolaget byta namn till Kalix Hamn AB. Kommunalfullmäktige tar upp detta på mötet 18/4

Det är väl bara att hoppas på att bolagsordningen också skrivs om beträffande styrelsen så att det kommer in folk från näringslivet i styrelsen.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » sön 13 mar 2011, 21:02

Jag läste i kommunens diarium följade skrivelse från Hamnbolaget till Kommunstyrelsen.


Ägardirektiv för Karlsborgsverkens Hamnbolag AB
I Ägardirektiven §§ 5, 10 och 11 samt 12 hänvisas till Moderbolaget. Av
protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 2011 -02 -14 kan ej
utläsas, att val till Moderbolaget har ägt rum.
Med anledning av detta önskar Hamnbolaget få besked om på vilket sätt den
uppkomna situationen ska hanteras.
Kalix den 1 mars 2011.
Bernt Sturk
Ordförande

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Kärt barn har många namn

Inläggav Frazze » lör 09 apr 2011, 12:33

> Jag såg i kommunens e-diarium en skrivelse från Hamnbolaget till Kalix Kommun med rubriken.
>
> \"Kalix Hamn AB (tidigare Karlsborgsverkens Hamnbolag AB) -
> bolagsordning, revidering (namnändring)
> Kalix kommun , 2011-00236 , 2011-03-08 , Karlsborgsverkens Hamnbolag
> AB\"

>
> Tyvärr är skrivelsen inte läsbar på nätet men enligt uppgift vill hamnbolaget byta namn till Kalix Hamn AB. Kommunalfullmäktige tar upp detta på mötet 18/4
>
> Det är väl bara att hoppas på att bolagsordningen också skrivs om beträffande styrelsen så att det kommer in folk från näringslivet i styrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28/3 föreslår kommunstyrelsen att kommunalfullmäktige beslutar följande vid sitt sammanträde den 18/4

[size=large]Kalix Hamn AB (tidigare Karlsborgsverkens Hamnbolag AB) – bolagsordning, revidering[/size]
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2008, § 28, beslutat bilda bolaget Kalix Hamn AB (under bildande) samt godkänt bolagsordning för bolaget, samt den 24 november 2008, § 144, beslutat anta bolagsordning för Karlsborgsverkens Hamnbolag AB. Namnet Karlsborgs Hamnbolag AB ändras till Karlsborgsverkens Hamnbolag AB.
Beredningsförslag
Styrelsen för Karlsborgsverkens Hamnbolag AB har den 8 mars 2011, lämnat förslag till ändring/revidering av bolagsordningen enligt följande:
1 Namnet Karlsborgsverkens Hamnbolag AB – ändras till Kalix Hamn AB.
2 § 6, punkt 1, får följande lydelse. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många ersättare, varav en ledamot och ersättare skall representera näringslivet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om ändring/revidering av bolagsordning för Kalix Hamn AB enligt ovan.


Rent prakiskt innebär detta att politikerna blir av med en styrelsemedlem och en ersättare. Billerud kommer säkert att få den ordinarie styrelseposten, ersättaren kanske kommer från något av de bolag som har planer på verksamhet i hamnområdet.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » mån 18 apr 2011, 19:12

Jag tittade på KF\'s sammanträde på Web-TV idag 18/4 där en ny styrelse till hamnbolaget skulle väljas. En kort redogörelse hur jag uppfattade det hela

Hamnbolaget hade förslagit en revidering av bolagsordning som kommunstyrelsen tidigare den 25/2 beslutade om att föreslå för KF.
[size=small]Beredningsförslag
Styrelsen för Karlsborgsverkens Hamnbolag AB har den 8 mars 2011, lämnat förslag till ändring/revidering av bolagsordningen enligt följande:
1 Namnet Karlsborgsverkens Hamnbolag AB – ändras till Kalix Hamn AB.
2 § 6, punkt 1, får följande lydelse. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många ersättare, varav en ledamot och ersättare skall representera näringslivet.


Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om ändring/revidering av bolagsordning för Kalix Hamn AB enligt ovan.
[/size]

Under KF mötet föreslog Erkki Haarala att en paragraf i bolagsordningen skulle ändras så att styrelsen skulle bestå av \"sex ledamöter varav en ledamot och ersättare skall representera näringslivet\" . Då skulle man slippa välja om hela styrelsen utan bara utse näringslivsrepresentanterna. Erkki Haarala sitter med i Kommunstyrelsen så man kan fundera på varför inte förslaget om sex ledamöter kom redan då vid KS mötet den 25/2 så övriga i KF fått en chans att tänka igenom det.

KF röstade igenom Erkkis förslag så det beslutades att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter varav en från näringslivet.

När det väl kom till själva valproceduren ifrågasatte Henrik Eriksson (C) om KF hade rätt att utse styrelse eller om de bara kunde nominera namn till bolagsstämman där de beslutade. Efter en hel del bläddrande i bolagsordningen gjordes i alla fall ett val av näringslivsrepresesentant och en ersättare. Peter Nilsson Sandlund och en icke namngiven ersättare blev vald. Dan Brännmark (S) påpekade också att ersättaren inte var namngiven men valet klubbades igenom.

Ordföranden i KF uppmanades också att gå igenom alla kommunala bolag och bolagsordningar för att veta vad man kan och inte kan besluta om. Kommunalrådet Ellinor Söderlund höll med om att det behövs en ordentlig genomgång av alla kommunala bolag

Det var en del diskussioner om vem som skulle utse näringslivsrepresentanterna, KF, hamnbolaget eller kanske näringslivet själv. Linda Frohm tyckte inte det var solklart att Billerud och BDX skulle sitta i styrelsen.

Vid det tidigare valet av styrelse och revisorer gjordes ytterligare ett räknefel som man var tvungen att rätta till nu. Då utsågs det två lekmannarevisorer och två ersättare. Enligt bolagsordningen ska det bara vara en lekmannarevisor och en ersättare. Istället för att rösta ut någon bestämmdes att valet skulle göras om. Nu var det rätt stor förvirring så mötet ajournerades 5 minuter.

Efter uppehållet beslutades att hela styrelsen och lekmannarevisorer skulle väljas om. Erkki Haaralas motivation till att utöka styrelsen var att slippa göra omval av hela styrelsen. När man nu valde hela styrelsen fanns ju inget praktiskt skäl till att skriva om bolagsordning och utöka styrelsen till 6 ledamöter. Lösningen var iofs enkel och bra man slapp sparka en av sina politikerkollegor ur styrelsen och samtidigt utöka politikermakten i styrelsen. Det kanske det som var avsikten

En grundregel är väl annars när det gäller antalet styrelseledamöter i ett bolag är att det ska vara ett udda antal för undvika situationer där ordföranden får utslagsröst.

Det som blev nytt i styrelsen är att Peter Nilsson Sandlund blev invald som ledamot och Roger Larsson BDX blev ersättare. Övriga tidigare valda politiker blir kvar

Lekmannarevisor blev Maj-Lis Gustavsson och ersättare Bror Olofsson

Är detta KF\'s slutgiltiga svar?

Efterhandssändning från KF-sammanträdena brukar komma upp efter ett par dagar på Kalix hemsida

Håhåjaja

Erkki
Gäst
Gäst

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Erkki » mån 18 apr 2011, 20:19

Det är absolut inget problem att det är ett jämnt antal ledamöter i styrelsen. Om man behöver gå så långt att man behöver göra omröstningar i olika frågor så har man inget bra arbetsklimat i styrelsen. Jag tror personligen inte att det kommer att inträffa. Jag skulle gärna vilja veta vilka Du skulle vilja sparka från styrelsen eftersom du tycker att det blev för många?

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Hamnbolagets nya styrelse

Inläggav Frazze » mån 18 apr 2011, 21:47

> Det är absolut inget problem att det är ett jämnt antal ledamöter i styrelsen. Om man behöver gå så långt att man behöver göra omröstningar i olika frågor så har man inget bra arbetsklimat i styrelsen. Jag tror personligen inte att det kommer att inträffa. Jag skulle gärna vilja veta vilka Du skulle vilja sparka från styrelsen eftersom du tycker att det blev för många?

Angående udda/jämnt antal medlemmar i en styrelse så läste jag det i en publikation som Ernst&Young gett ut \"Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag\" där de rekommenderar ett udda antal medlemmar i en styrelse. Jag varken vet eller tror om det blir problem, det återstår att se, men proffsen rekommenderar udda antal

Det jag har synpunkter på är ditt argument för att utöka styrelsen till sex medlemmar. Jag tycker det argumentet föll när KF beslutade att välja om hela styrelsen. Du angav som skäl till ändringen av bolagsordningen att ni skulle slippa att välja en helt ny styrelse. När KF beslutade om att välja om hela styrelsen i alla fall så hade det ju ingen betydelse om det var fem eller sex ledamöter man skulle välja. Jag tycker att du borde ha dragit tillbaka ditt förslag då eller fanns det andra skäl att utöka styrelsen? Jag tror inte styrelsen blir mer handlingskraftig med sex ledamöter, däremot kostar det väl mer

Eftersom det blev ett \"nyval\" till styrelsen så hade man inte behövt \"sparka\" någon, bara välja in fem ledamöter även om det kanske skulle ha sett ut för någon att han/hon blev sparkad. De som tidigare ogiltigt valts in var ju inte ledamöter på \"riktigt\".

Det var ju så det gick till med valet av lekmannarevisorerna. Nyval istället för bortval

Det jag också tycker är lite märkligt är att förslaget om sex ledamöter kastades fram precis inför omröstningen i KF. Ni tog ju ett beslut i KS den 28/3 att förorda Hamnbolagets förslag. Varför detta nytänkande inför sittande KF?

Jag känner ingen av styrelseledamöterna så jag har ingen åsikt om deras kompetens inom hamn- och logistikfrågor men jag antar att ni utser de som är bäst lämpade för uppdraget.


Återgå till "Hamnbolaget"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster